Det skal vi vide

Når jeres virksomhed afleverer jord på Jordhotel Frederikshavn, skal vi vide følgende:

  • Opgravningssted
  • Matrikelnummer
  • Transportørens navn og adresse
  • Transportørens CVR-nummer
  • Faktureringsadresse

Hvis I afleverer jord efter anvisning fra en kommune, skal I aflevere kopier af anmeldeskemaet og analyseattesterne til personalet på jordhotellet. I skal aflevere kopierne, før I begynder at læsse jorden af.