Modtagelse af jord

Aflevering af jord kan kun ske efter aftale med Jordhotel Frederikshavn. I særlige tilfælde kan vi afvise at modtage specielle typer jord.

Vi modtager kun uforurenet jord og jord som er lettere forurenet - Kategori 1 og 2 jord (se grænseværdier for jordhotellet under prøver og analyser.)

Vi modtager kun lettere forurenet jord, hvis I har anmeldt jordflytningen til den kommune, hvor jorden er gravet op, og hvis I har en anvisning, der dokumenterer, at jorden kan afleveres på jordhotellet.

Akut behov
Vi modtager jord, der er gravet op i Frederikshavn Kommune, og som på grund af en akut situation ikke kan afvente en anmeldelse. Jordflytningen skal herefter anmeldes til kommunen inden for højst 3 hverdage.

Mængder
I alle jordflytningssager registrerer vi mængde og dato for modtagelse af hvert enkelt parti jord.

Vi etablerer ikke nogen vægt i forbindelse med jordhotellet. Jorden bliver registreret på baggrund af et visuelt skøn og opmåling af containere og lad på lastvognene. I tvivlstilfælde kan jordhotellet forlange dokumentation i form af vejesedler.

Brokker og mursten
Vi vurderer, om jorden indeholder brokker, mursten og andre urenheder i et omfang, der betyder, at jorden skal sies. Hvis det er tilfældet, skal jorden analyseres og kategoriseres, inden den sies og lægges i depot.