Opdeling af jorden

Jorden bliver lagt i jorddepoter for ren jord, lettere forurenet jord og lettere forurenet vejjord. I de enkelte depoter bliver jorden delt op i typer – fx sandjord, muldjord og lerjord.